Søknadsskjema for utveksling

Så flott at du vil dra på utveksling!
Nedenfor kommer noen spørsmål knytte til hvem du er som person og din motiasjon for å dra på utveksling. Svar så utfyllende du kan på alle spørsmålene, slik at vi kan få et godt inntrykk av hvorfor akkurat DU skal dra på utveksling. De aktuelle kandidatene vil bli invitert til en samtale med oss.
Navn
Fødselsdato
E-postadresse
Telefon
Utdanning/Yrke
Har du vært frivillig i andre organisasjoner? I så fall, hva har du gjort?
Hvor god er du i engelsk?
Har du kunnskap eller erfaringer som kan komme til nytte under utvekslingen?
Hva er din motivasjon for å dra på utveksling?
Du vil være en del av en gruppe på 4 - 6 personer. Hvordan vil du fungere i en gruppe?
Etter utvekslingen er det tenkt at du skal gjøre noe etterarbeid i NHFU. Har du kapasitet og motivasjon til dette?
Noe annet du vil legge til?