Innmeldingsskjema Maritime Bergen

Side 1 av 1
Maritime Bergen ønsker dere velkommen inn i det maritime nettverket,
og ber om at det elektroniske skjemaet fylles ut. Når dette er gjort vil du motta en e-post bla. med muligheten til å melde inn så mange kontaktpersoner som det er ønskelig - uten ekstra kostnad. For å få mest mulig ut av medlemskapet oppfordrer vi derfor til å melde inn flere fra bedriften.

Vi har en differensiert medlemsavgift etter antall ansatte for det kontoret/avdelingen som meldes inn. Medlemsavgift 2020:

Kr.: 4.900 for bedrifter med 1 ansatt
Kr.: 7.200 for bedrifter for 2-9 ansatte
Kr.: 8.900 for bedrifter for 10-50 ansatte
Kr.: 9.900 for bedrifter over 50 ansatte

For mer informasjon om medlemsfordeler:
https://www.maritimebergen.no/medlemmer/
Bedriftens navn:
Navn på bedriftens hovedkontakt:
E-post hovedkontakt: