Påmelding til venteliste jubileumskonferanse

Denne konferansen er nå fulltegnet, men du er velkommen til å stå på venteliste.
Tid: Fredag 11.oktober 2019 kl. 10.00 - 16.00
Sted: Auditoriet Rikke Nissen, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Lovisenberggata 21G
Målgruppe: Helsepersonell og andre som arbeider med lindrende behandling.
Fornavn:
Etternavn:
Arbeidssted/organisasjon:
E-post:
Fakturaadresse:
Deltageravgiften er på kr 300,- og dekker konferansen med lunsj
Postnummer:
Poststed: