Nettbasert kurs om nytt søknadsskjema

Et nytt nettbasert søknadsskjema har nå blitt innført for gruppeutveksling, EVS, opplæring for ungdomsarbeidere og ungdomspolitiske møter. Vi organiserer nettbasert kurs om hvordan du fyller inn det nye skjemaet torsdag 14. september klokken 14.00-15.00.
Navn
Organisasjon
E-postadresse
Vil du delta på nettbasert kurs om nytt søknadsskjema?