Erfaringene dine fra opphold ved ViGØR Rehabiliteringssykehus- Rehabilitering voksne

Vi ønsker at pasienter ved ViGØR skal bli sett og hørt. Dine erfaringer og tilbakemeldinger er viktige for at vi skal kunne forbedre oss. Vi håper derfor du vil ta deg tid til å svare på noen spørsmål om det siste oppholdet du hadde med ViGØR Rehabiliteringssykehus. Slik kan vi utvikle og forbedre tjenestene i tråd med ditt behov og ønske.

Deltakelsen i undersøkelsen er selvsagt frivillig, men vi ønsker at så mange som mulig gir oss tilbakemelding. På den måten vil vi være i stand til å trekke ut generelle data som vi kan benytte i vårt forbedringsarbeid. Det vil ikke få konsekvenser for oppholdet eller videre behandling om du takker nei til deltakelse.

Innsamlede data lagres på sikret dataserver og vi ser på utviklingen av grupperte data over tid.

Undersøkelsen er anonym, men noen av opplysningene vi ber om (din alder, kjønn og hvilket opphold du deltok i) kan gjøre at du vil kunne være indirekte identifiserbar for oss som gjennomfører undersøkelsen. Vi har taushetsplikt, og ved publikasjon av resultater fra undersøkelsen vil ingen enkelt personer kunne bli gjenkjent.


Spørsmålene bevares stor sett ved å sette kryss/markere ved det svaralternativ du synes passer best. Det er viktig for kvaliteten på undersøkelsen at du så langt som mulig svarer på alle spørsmålene.

NB: Dersom du allerede har svart og levert inn besvarelsen på papir for dette oppholdet , ber vi deg om ikke å svare på nytt elektronisk.

(PS- Ikke glem å klikke på "Send inn svar"-knappen til slutt i spørreskjemaet)
Side 1 av 12
Jeg har lest og forstått informasjonen om undersøkelsen, og aksepterer videre deltakelse