Påmelding til BHM-ledermøte tirsdag 14.juni 2016

NNB inviterer til BHM-ledermøte tirsdag 14. juni, klokken 09.30 -14.30
Ullevål sykehus, Søsterhjemmet inngang 2A rom 347, 3. etasje

Agenda sendes senere etter innspill fra dere
Navn:
Etternavn:
Tittel:
Helseforetak:
Har du forslag til tema/saker som ønskes tatt opp i møtet?