Evaluering av Aktiv Ungdom-kurs

Du har deltatt på kurs gjennom Aktiv Ungdom, og i den forbindelse vil vi gjerne ha en tilbakemelding fra deg om hva du syntes om kurset.

Det er obligatorisk å delta i evalueringen, og det er en forutsetning for å få refundert reiseutgiftene.
Navn
Adresse
Postnummer og -sted
Fylke
E-postadresse
Hva heter kurset du deltok på?
Hvilket land ble kurset arrangert?
Kursets nummer
Starter på NO-TCA-... Dette skal du ha mottatt i e-post fra Aktiv Ungdom-kontoret. Viktig for at vi skal kunne registrere at du har rapportert.
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd var du med kurset?
I hvilken grad var kurset relevant og nyttig i forhold til jobben din?
Hva synes du var bra med kurset?
Hva kunne vært bedre?
Møtte du potensielle samarbeidspartnere, og tror du det vil resultere i Aktiv Ungdom-prosjekter?
Planer fremover som involverer Aktiv ungdom-programmet:
Vil du oppfordre andre til å delta på Aktiv Ungdom-kurs? Hvorfor?
Jeg gir Aktiv Ungdom tillatelse til å bruke deler av denne rapporten i sitt informasjonsarbeid
Har du andre kommentarer til oss?