Kvalitetsindikatorer i rehabilitering

Spørreskjema til brukere/pasienter
0% ferdig
Valnesfjord Helsesportssenter ønsker tilbakemeldinger fra deg som har vært på rehabiliteringsopphold hos oss.
Du blir bedt om å svare på på disse spørsmålene nå ca. 2 måneder etter ditt rehabiliteringsopphold.
Svarene du gir kan bidra til at kvaliteten på rehabiliteringstilbudet vårt blir enda bedre.

Svarene er anonyme, og vi kan ikke identifisere hvem som svarer på spørsmålene.

Vi håper du tar deg tid til å svare på spørreskjemaet!