Tid: 15.-16. november 2021 (lunsj-til-lunsj)
Sted: Thon hotel Ski

Bufdir inviterer til samling i Nettverk for universell utforming kollektivtransport.

Program er under utarbeidelse. Det vil bl.a. bli befaring av de delene av Ski nye stasjon som er ferdig.

Vi spanderer konferanselunsj begge dager og felles middag 15. november.

Overnatting:
Vi har reservert noen hotellrom på Thon hotel Ski frem til 15.10. Den enkelte må selv bestille hotellrom og dekke utgifter til overnatting. Booking gjøres via e-post: ski@olavthon.no eller telefon 64853500. Booking kode: 151121BARN

Registrer din informasjon under for å melde deg på.
Personlig informasjon
E-postadresse
Skriv inn e-postadresse
Jeg melder meg på nettverkssamling Thon hotel Ski
Matallergier
Andre opplysninger