Søknad om utdanningsstipend

Er du mellom 19-25 år, fra Rogaland og tar høyere maritim utdanning ved et universitet eller en høyskole? Da kan du søke om stipend fra Stavanger Rederiforening.

Stipendet vil bli gitt i 2 omganger, kr. 15 000,- i februar/mars og kr. 15 000,- i september/oktober

Alle som søker må fylle ut skjemaet og sende inn følgende informasjon:
- kopi av betalt semesteravgift
- kopi av opptaksbrev
- kopi av karakterutskrift
- et kort anbefalingsbrev fra studiestedet eller tidligere arbeidsgiver

Vedleggene sendes til:
stavanger@maritimt-forum.no
Navn
Adresse
Mobilnummer
E-postadresse
Adressen der du vokste opp i Rogaland
Fødselsdato
(dd.mm.yyyy)
Informasjon om eventuell tidligere maritim utdanning/arbeidserfaring
Utdanningsinstitusjon
Studium/fag
Navn på fagretning og beskrivelse av innhold
Hvorfor har du valgt å ta høyere maritim utdanning?