Påmelding til webinar med Portugals partnerdrapskommisjon

Likestillings- og diskrimineringsombudet og Bufdir/TryggEst samarbeider med Portugals partnerdrapskommisjon for å spre kunnskap om metoden «Domestic Homicide Review», en metode som brukes for å forsøke å lære av, forstå og forebygge partnerdrap.

Under webinaret torsdag 2. juni kl. 10.30-12.30 blir det en kort introduksjon av metoden, samt eksempler på hvordan den kan brukes. Lenke til webinaret sendes ut dagen før.

Seminaret vil foregå på engelsk.

Prosjektet har fått støtte fra EØS-midlene.
Navn
E-postadresse
Organisasjon/arbeidsplass
Stillingstittel
Behov for tilrettelegging (vennligst spesifiser)
Vil du motta informasjon om framtidige Bufdir-arrangementer om likestilling og ikke-diskriminering?