Evaluering av Turné

Du/dere har nettopp gjennomført en turné i DKS Nordland.
Du vil her få noen spørsmål vi ber deg/dere reflektere over og gi oss tilbakemelding på.
Tilbakemelding er viktig for oss slik at vi kan tilby bedre tjenester overfor deg/dere som er på turné, og skolene/elevene.

Vi håper du tar deg tid til å svare på evalueringa.
Fyll inn produksjonsnavn
Fyll inn turnédistrikt og din opplevelse av turnéruten.
Vurdering av eget arbeid:
Hva har du/dere lykkes med? Hva kan bli bedre?
Hvordan ble du/dere mottatt på skolene?
Virker skolene forberedt?
Fikk du hjelp av elevverter eller personalet ved ankomst?
 
Ja
Nei
Vet ikke
Fikk du hjelp av elevverter ved ankomst?
Fikk du hjelp av personalet ved skolen ved ankomst?
Hvordan var responsen fra elever og lærere på formidlingen?
Er det noen skoler som skiller seg ut i positiv eller negativ retning?
Hvordan vurderer du rutiner og samarbeidet med DKS Nordland?
Er det andre ting du ønsker å gi oss tilbakemelding på?