Tid: 21.-22. mai 2019 (lunsj-til-lunsj)
Sted: Quality Hotel Waterfront

Bufdir, i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune, inviterer til samling i Nettverk for universell utforming i regional og lokal kollektivtransport.

I løpet av samlingen vil det blant annet bli orientering om
• veileder for universell utforming i maritim passasjertransport (Universell utforming AS)
• prosjekt om sjåføropplæring og universell utforming (Transportøkonomisk institutt)
• erfaringer fra kurs for sjåfører om universell utforming (Telemark fylkeskommune)
• befaring av ny ferjekai ved Sulesund

Vi spanderer konferanselunsj begge dager og felles middag 21. mai på Quality Hotel Waterfront. Program publiseres så snart det er klart.

Overnatting:
Vi har reservert noen hotellrom på Quality Hotel Waterfront, men den enkelte må selv bestille hotellrom og dekke utgifter til overnatting.

Oppgi referanse Bufdir når du bestiller et av de reserverte rommene. Rom kan bestilles per
telefon: 70 11 19 02 mellom kl 08:00 - 16:00 eller e-post:eller via mail til Ingrid.Vinje@choice.no - eventuelt til resepsjonen q.waterfront@choice.no.

Registrer din informasjon under for å melde deg på.
Personlig informasjon
E-postadresse
Skriv inn e-postadresse
Jeg deltar på følgende:
Matallergier
Spesifiser her:
Andre opplysninger: