Ung tilrettelegger for fokusdag

MED ungdom i fokus trenger flere unge tilretteleggere for fokusdag. Ønsker du å være en ung tilrettelegger? Meld din interesse her, så tar vi kontakt med deg.
Navn
Kommune
Hvilken kommunen er du fra? Hvilken kommune bor du i?
E-postadresse
Telefonnummer
Fødselsår
Mine styrker som ung tilrettelegger
Hva er du god på, hva kan du mye om, hva er du spesielt interessert i?
Har du noen spesielle erfaringer eller en bakgrunn som kan være nyttig for deg som ung tilrettelegger?
Eksempelvis minoritetsbakgrunn, spesielle erfaringer i oppveksten/ungdomstida, kontakt med ulike hjelpeinstanser m.m.
Hvorfor vil du være en ung tilrettelegger?