Påmelding til nasjonal likestillingskonferanse 2022

2. mars kl. 9:00 - 13:00 (lunsj fra kl. 13.00) gjennomføres den årlige nasjonale likestillingskonferansen på Sentralen i Oslo sentrum. Vi håper å få til en konferanse med mulighet for fysisk oppmøte - det vil tiden vise. Konferansen sendes også digitalt.

Meld deg gjerne på konferansen alt nå. Kryss av for om du ønsker å delta fysisk eller digitalt. Vi legger opp til å gjennomføre en konferanse som er universelt utformet. Si likevel gjerne fra dersom du har behov for tilrettelegging.

Ta kontakt med elin.grotnes@bufdir.no dersom du har meldt deg på fysisk konferanse og likevel ikke kan komme.
For- og etternavn:
E-postadresse:
Telefonnummer (i tilfelle smittesporing)
Jeg ønsker å delta på følgende måte:
Jeg har behov for følgende tilrettelegging under fysisk konferanse (svar kun om du har behov for tilrettelegging):
Jeg har følgende dietthensyn (svar kun dersom det er noe vi skal ta hensyn til):
Jeg har følgende tilretteleggingsbehov ved digital deltakelse:
Bufdir kan benytte min e-postadresse til å sende ut framtidige invitasjoner til nasjonal likestillingskonferanse og andre arrangementer Bufdir og Kulturdepartementet arrangerer om likestilling og ikke-diskriminering.