Påmelding til møte i UnIKT fredag 13. november 2020

Velkommen til årets siste møte i UnIKT forum.

Møtet er gratis, og vil foregå digitalt. Vi ønsker alle hjertelig velkommen!

Blant innleggene denne gangen finner dere NRK, som vil presentere kringkastingsloven, WAD og universell utforming relatert til NRKs tilbud.Vi får også presentert Norsk regnesentrals prosjekt CAPABLE, der de utforsker hvordan innbyggerne kan nyttiggjøre seg egne helseopplysninger for å fremme egen helse og mestre egen sykdom.

Meld deg på nedenfor. Frist er 3. november.

Klikk "Send inn svar" for å bekrefte påmeldingen
Personlig informasjon
Epostadresse
Skriv inn din epostadresse
Deltar du digitalt eller fysisk?
Tilrettelegging ((UTGÅR - møtet blir digitalt!)