Medlemskap i Visit Bergen

Så kjekt at dere er interessert i et medlemskap hos Visit Bergen! Fyll inn opplysninger om virksomheten og kontaktinformasjon i skjemaet under. Det er viktig at opplysningen fylles inn korrekt.

Les gjerne gjennom Visit Bergens sine vedtekter før du fyller ut skjemaet. Disse kan leses her
Side 1 av 2
OPPLYSNINGER OM VIRKSOMHETEN DU ØNSKER Å MELDE INN I VISIT BERGEN
1. Hva er virksomhetens registrerte firmanavn?
Oppgi navnet på bedriften eller organisasjonen slik det er registrert i Brønnøysundregisteret
2. Hva er virksomhetens merkevarenavn?
Noen bedrifter markedsfører seg under et annet navn enn det som er registret i Brønnøysundregisteret. Dersom dere gjør dette oppgir du merkevarenavnet deres her.
3. Hva er virksomhetens organisasjonsnummer?
4. Hva er virksomhetens besøksadresse?
5. Hva er virksomhetens fakturaadresse?
6. Hva er virksomhetens telefonummer?
7. Hva er virksomhetens e-postadresse?
8. Hva er virksomhetens internettadresse?
Skriv "ingen" dersom virksomheten ikke har en nettside.
9. Hvilken bransje tilhører virksomheten?
Her oppgir dere den bransjen som er mest aktuell for virksomheten
VIRKSOMHETENS KONTAKTPERSON
10. Navn på virksomhetens primære kontaktperson
11. Stillingstittel til kontaktperson
12. Telefonnummer til kontaktperson
13. E-postadresse til kontaktperson
En bekreftelsesmail på registrert innmelding vil bli sendt til denne adressen
14. Er navnet ditt det samme som virksomhetens kontaktperson?
15. Ønsker du å registrere flere kontaktpersoner for virksomheten?
Du vil bli videresendt til et oppfølgingsspørsmål om litt dersom du svarer ja
BÆREKRAFT
Bærekraft er et viktig satsningsområde for Visit Bergen, men destinasjonen vil ikke lykkes med bærekraftarbeidet uten engasjerte og proaktive medlemmer. Vi vil derfor stille noen spørsmål om deres bærekraftarbeid.
16. Har virksomheten en tredjeparts miljøsertifisering?
En tredjeparts miljøsertisering er for eksempel Miljøfyrtårn, ISO 14001, Svanemerket, Greenkey eller tilsvarende.
17. Hvilken form for bærekraftstrategi har virksomheten?
Hvilken strategi har dere for å bidra til oppnåelsen av FNs bærekraftsmål?
18. Fører virksomheten et årlig klimaregnskap?