Søknadsskjema for utveksling 2019/2020

Så flott at du ønsker å dra på utveksling med oss i NHFU, og FEDOMA i Malawi!

Nedenfor kommer noen spørsmål knyttet til hvem du er som person og din motiasjon for å dra på utveksling. Det er viktig at du svarer så utfyllende du kan på alle spørsmålene, slik at vi kan få et godt inntrykk av hvorfor akkurat DU skal dra på utveksling. De aktuelle kandidatene vil bli invitert til en samtale med oss.
Navn
Fødselsdato
E-postadresse
Telefonnummer
Utdanning/Yrke
Har du vært frivillig i andre organisasjoner? I så fall, hva har du gjort?
Hvor god er du i engelsk?
Siden kommunikasjonen vil foregå på engelsk, er det viktig for oss å vite om dine engelskkunnskaper
Har du kunnskap eller erfaringer som kan komme til nytte under utvekslingen?
Hva er din motivasjon for å dra på utveksling?
Har du behov for å ha med deg assistent?
Du vil være en del av en gruppe på 4 deltakere + assistenter. Hvordan fungerer du i en gruppe?
Etter utvekslingen er det tenkt at du skal gjøre noe etterarbeid i NHFU. Har du kapasitet og motivasjon til dette?
Etterarbeidet vil tilsvare ca. 15 %
Noe annet du vil legge til?