Påmelding til første åpne samling i Byggfaglig nettverk onsdag 24. mai 2023

Velkommen til første samling i Bufdirs Byggfaglig nettverk.
Arrangementet er gratis, og åpent for alle som er interessert, så lenge det er plass i salen.

Meld deg på nedenfor. Frist er 3. mai.

Byggfaglig nettverk er et nettverk som skal bidra med erfaringsutveksling og kunnskapsformidling om universell utforming, og inspirere til økt, målrettet innsats for universell utforming i sektoren. Samlingene skal være en arena for samhandling, inspirasjon og læring, og skal legge til rette for deling av erfaringer om utfordringer og gode løsninger på tvers og innen ulike områder knyttet til bygg-, arkitektur- og uteområder.

Klikk "Send inn svar" for å bekrefte påmeldingen
Personlig informasjon
Epostadresse
Skriv inn din epostadresse
Vil du delta fysisk eller digitalt
Tilrettelegging
Matallergier
Spesifiser her