Litauisk forretningsdelegasjon 06.11.2018

Jeg vil delta på møtet med den litauiske ambassadøren og bedrifter fra Litauen.

Sted: Haugesund Rederiforening - Møllerveien 6
Navn
Bedrift
E-postadresse