Registrering av deltakelse i nettverksgrupper

Nettverksmøtet har hatt felles refleksjon over problemstillinger gitt i de ulike modulene i nettkurset "Deltakelse og mestring for eldre". Kontaktpersonen bekrefter i dette skjemaet hvem som har deltatt i nettverksmøtet.

På bakgrunn av innmeldt deltakelse vil forbundskontoret sende ut kursbevis. Hver modul godkjennes som ergoterapispesifikt kurs meritterende med 6 timer til ergoterapispesialist. Registreringen må derfor være ærlig og samvittighetsfull.
Ditt navn: