I «Sommerfugler i magen» er den viktige relasjonen mellom en trygg voksen og et barn i fokus. Boka fremmer på en enkel måte hvordan man kan lytte til og snakke med et barn om ulike følelser. Fortellingen viser hvor fruktbar en enkel, liten handling kan være når man er bekymret for et barn, og er en åpen invitasjon til å snakke om det barnet er opptatt av. Historien er også spennende og følelseskompetanse-fremmende. Boka er inspirert av forgjengeren «Vondt i magen».

Filmen «Sommerfugler i magen» bygger på boken og er en ressurs for skole og andre instanser som treffer barn i barneskolealder. Filmen har fokus på forskjellige følelser, og hvordan barn kan snakke om og bearbeide dem sammen med en trygg voksen. Den legger til rette for undring og samtaler med barn. Vi ønsker at barna skal få en god opplevelse av å se filmen, og at voksne skal kunne bruke den som et nyttig redskap når man jobber med tidlig innsats, forebygging, livsmestring og psykisk helse i barneskolen.

Med dette tilbakemeldingsskjemaet ønsker vi å samle og sammenligne tilbakemeldinger fra utprøving av boken samt fra filmen «Sommerfugler i magen». Du kan delta i undersøkelsen selv om du kun har testet ut en av ressursene. Hvis du har gjennomført utprøving av ressursene i forskjellige aldersgrupper ved flere anledninger, så ber vi om at du velger en gruppe og kun svarer for utprøvingen i den ene gruppen.

Takk for at du ønsker å hjelpe oss!

Har du prøvd ut og lest boken "Sommerfugler i magen" for barnet/a?