Medarbeiderundersøkelse

Vi ønsker å kartlegge hvor tilfredse medarbeiderne i Bedriften AS er med jobben og arbeidsplassen. Vi setter derfor stor pris på om du kan svare på denne medarbeiderundersøkelsen.
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd er du med å jobbe i Bedriften AS?