Påmelding til evalueringsseminar for hjemkomne frivillige, og Årsmøte i NEVO

Så hyggelig at du har lyst til å være med på evalueringsseminar og/eller årsmøte i NEVO! Fyll inn informasjonen nedenfor. Har du spørsmål underveis, ring gjerne 45214688 eller skriv til Ingrid.dybvik@bufdir.no.
Navn:
Navn:
Navn:
Alder:
Epostadresse:
Telefonnummer:
Bosted:
Navn på din senderorganisasjoin:
I hvilket land jobbet du frivillig? Evnt. tema og navn på organisasjon?
Når (hvilken dato) kom du tilbake fra ditt frivillig arbeid-prosjekt (EVS)?
Skal du være med på evalueringsseminar, åsrmøtet i NEVO, eller begge deler (kryss av):
Du får dekket en overnatting om du deltar på Evalueringsseminaret, og to om du deltar på både evalueringsseminaret og Årsmøtet i NEVO

Seminaret og årsmøtet i NEVO holdes i Oslo. Om du må reise for å komme til Oslo, vil du får utgiftene dekket. Har du behov for reisedekning?
Dersom du har behov for refusjon av reiseutgifter, kjøper du billettene selv og får dette refundert etter seminaret. Kan du bekrefte at dette er i orden for deg?
Trenger du overnatting (kryss av)?
Vi bestiller overnattingen for deg, så du trenger ikke å legge ut for dette.
Hvis ja, spesifiser
(Du får dekket en overnatting hvis du skal delta på én av dagene, og to hvis du skal delta på begge)
Har du noen matallergi , eller er du vegetarianer eller veganer?
Har du en helseutfordring, eller har du behov for noen form for tilrettelegging?
Skal du være med på middagen ca. kl.18 etter evalueringsseminaret lørdag 7. mars (kryss av)?

Har du andre kommentarer eller spørsmål til oss?