Påmeldingsskjema barnesvømming

Dette skjemaet er kun for påmelding til barnesvømming.
Etter at du fylt ut skjemaet, registrerer du barnet på: http://medlem.levvel.kurbadet.no/Course/CourseMenu.aspx
Navn på barnet
Fornavn
Etternavn
Barnets fødselsdato
Dato (dd)
Måned (mm)
År (åå)
Foresattes navn
Fornavn
Etternavn
Telefon
Telefonnummer
Epost
Adresse, postnummer og sted
For å vurdere hvilket kurs som passer best for barnet trenger vi å vite litt om barnets ferdighetsnivå.
NB: dersom du ønsker å melde på flere barn, men disse har ulikt ferdighetsnivå må du starte et nytt skjema.