Innspill til Forum Digitalis

I Forum Digitalis vil vi jobbe videre for å løse utfordringer med skedulering, diskutere optimalisering, snakke om havneoperasjoner, blant mye annet. Vi vil gjerne at du spiller inn utfordringer du mener dere sitter på som dette forumet kan være en del av løsningen på. En løsning vi skal finne sammen! Hvordan skal vi tette kompetansegapet? Hvordan skal vi jobbe mer effektivt? Hvilke digitale løsninger trengs fremover?

Vi ser frem til å motta dine innspill som gjør at vi kan ha et relevant Forum Digitalis!
Hvilke del av bransjen tilhører du?

Kommentarer og innspill
Fritt kommentarfelt under
Mailadresse
Om du vil at vi skal notere din mailadresse for fremtidig mail og informasjon, skriv den her
Tusen takk for dine innspill!