Spørreundersøkelse til voksne adopterte

Bufdir har fått i oppdrag av Barne- og familiedepartementet å utrede hvordan adopterte og familiene deres skal følges opp etter adopsjon.

Vi vil derfor gjerne at du som er adoptert forteller oss hvilke behov du har hatt i ulike faser av livet. Vi vil gjerne vite om du har opplevd at du eller adoptivfamilien din har hatt behov for hjelp og støtte som kan ha sammenheng med tanker, følelser og opplevelser rundt det å være adoptert, med omsorgssituasjonen din før du ble adoptert eller med omsorgssituasjonen i din adoptivfamilie.

Vi vil høre dine erfaringer - både deg som er norskadoptert og deg som er adoptert fra utlandet.

Din tilbakemelding er verdifull for oss!

Du må være over 18 år for å svare på denne undersøkelsen. Hvis du er stebarnsadoptert eller fosterbarnsadoptert skal du IKKE besvare undersøkelsen. Dersom du var "pleiebarn" før du ble adoptert ønsker vi at du svarer på undersøkelsen.

Frist for å svare på undersøkelsen er 20. mai.

Tusen takk for at du hjelper oss med å utvikle gode tjenester for adopterte og familiene deres!
0% ferdig