Erfaringer fra opphold ved Valnesfjord Helsesportssenter - Arbeidsrettet rehabilitering

Ved VHSS ønsker å gjøre det vi kan for at mottakerne av våre tilbud skal få best mulig utbytte av oppholdet. Derfor gjennomfører vi spørreundersøkelser blant alle våre brukere, og gjennom å svare på spørsmålene i denne undersøkelsen kan du hjelpe oss til å bli bedre!

Deltakelsen i undersøkelsen er selvsagt frivillig, men vi ønsker at så mange som mulig gir oss tilbakemelding. På den måten vil vi være i stand til å trekke ut generelle data som vi kan benytte i vårt forbedringsarbeid. Det vil ikke få konsekvenser for oppholdet eller videre behandling om du takker nei til deltakelse.

Innsamlede data lagres på sikret dataserver og vi ser på utviklingen av sammenlagte data over tid.

Noen av opplysningene vi ber om (som alder, kjønn, og hvilket opphold du deltok i) gjør at du vil kunne være identifiserbar for oss som gjennomfører undersøkelen, men tilbakemeldinger gitt i denne undersøkelsen benyttes ikke på individbasis.

Alle som behandler data fra denne undersøkelsen har taushetsplikt, og ved publikasjon av resultater fra undersøkelsen vil ingen enkeltpersoner kunne bli gjenkjent.

Spørsmålene besvares ved å sette kryss ved det svaralternativ du synes passer best, og eventuelt fyller ut kommentarfelter der dette finnes. Det er viktig for kvaliteten på undersøkelsen at du så langt som mulig svarer på alle spørsmålene.

Vi håper du kan tenke deg å hjelpe oss å bli bedre !
0% ferdig
Jeg har lest og forstått informasjonen om undersøkelsen, og aksepterer videre deltakelse