Kursevaluering

Du har deltatt på kurs hos oss, i den forbindelse vil vi gjerne ha en tilbakemelding fra deg om hva du syntes om kurset.
Hvilket kurs deltok du på?
Alt i alt, hvor fornøyd eller misfornøyd var du med kurset?
I hvilken grad var kurset relevant og nyttig i forhold til jobben din?
Om kursholder: I hvilken grad er du enig eller uenig i følgende påstander?
 
Helt enig
Delvis enig
Verken eller
Delvis uenig
Helt uenig
Kursholder var faglig kompetent
Kursholder formidlet stoffet på en god måte
Kursholder viste et godt engasjement
Hvor fornøyd eller misfornøyd er du med kursmateriellet?
Hva synes du om tempoet i kurset?
I hvilken grad er du fornøyd eller misfornøyd med den praktiske gjennomføringen?
 
Svært fornøyd
Fornøyd
Verken eller
Misfornøyd
Svært misfornøyd
Informasjon i forkant
Kurslokalet
Mat og drikke
Hva synes du var bra med kurset?
Hva kunne vært bedre?
Vil du anbefale kurset til andre?
Har du andre kommentarer til oss?