Dette er påmelding til studiet Kultur, fritid og aktiv omsorg for 2018/2019.
Fornavn
Etternavn
Mobilnummer
E-postadresse
Adresse:
Postnummer
Poststed
Arbeidssted, stilling
(F.eks. Hamarøy kommune, Hjemmetjenesten, miljøarbeider)
Organisasjon

Utdannings- og erfaringsbakgrunn

Utdanning
Markér høyeste fullførte utdanning
Erfaring
Beskriv gjerne egen realkompetanse, legg til flere linjer om nødvendig
Jeg ønsker å ta studiet på følgende studiested:
Beskjed til oss
Alle deltakere vil bli kontaktet av Universitetet i Sørøst-Norge for nødvendig informasjon og dokumentasjon.