Oppfølgingssamling etter Trygg base

Vi inviterer alle kommuner som var på opplæring i Trygg Base høsten 2021 til en oppfølgingssamling i Arendal eller Drammen i september. Samlingene er i regi av Bufetat, Spissekompetansemiljøet opplæring fosterforeldre.

Det vil bli server lunsj, eventuelt reise og opphold må dekkes av egen arbeidsgiver
Jeg melder meg på oppfølgingssamling etter Trygg base.
Begge samlingene vil foregå fra 10 -15 dag 1 og 9-14 dag 2.
Fyll ut informasjonen under.