Påmeldingsskjema Elever som arrangør-kurs i Kongsvik onsdag 4. september

Gjelder skolene Evenes, Kongsvik, Lødingen barneskole, Lødingen ungdomsskole, Ramsund og Vestbygd
Navn på skole?
Navn på kulturkontakt som skal delta på kurset?
Navn på elever som skal delta på kurset?
Gi tilbakemelding på matallergier eller kostholdshensyn
Skriv navn på dem dette gjelder