Avmelding av respondenter
Fra tid til annen gir respondeter deg tilbakemelding om at de ikke ønsker å delta i en undersøkelse.

Det er viktig å avmelde slike respondenter så fort som mulig. Dette har flere fordeler:

  • De vil ikke motta ytterligere e-post fra Easyfact i forbindelse med undersøkelsen.
  • Du får en mer korrekt svarstatistikk.

Avmelding skjer på følgende måte:

  1. Gå til arkfanen Respondenter.
  2. Finn den aktuelle respondenten i listen. Tips: Bruk søkefunksjonaliteten.
  3. Velg respondenten og trykk Se respondent. Du kan også dobbeltklikke på respondenten.
  4. Avmeld respondenten ved å sette et kryss i avkrysningsboksen. Se eksempel under.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017