Svarstatistikk
Vi har lansert en mer avansert visning av svarstatistikk. Bakgrunnen for dette er ønsket om å kunne holde en eller begge av disse respondenttypene utenfor statistikken:
  • Respondenter som har en ukjent e-postadresse og som derfor aldri har fått invitasjonen.
  • Respondenter som har svart at de ikke ønsker å delta i undersøkelsen og derfor har blitt avmeldt.
Under arkfanen Svar kan du nå se følgende svarstatistikk. Ved å bruke avkrysningsboksene kan du selv styre hvordan svarprosenten skal beregnes.

Informasjonen blir oppdatert hvert femte minutt. Dersom du ønsker hyppigere oppdateringer, trykker du knappen Oppdatér nå.

Ukjente adresser blir registrert automatisk (les mer her). Du må selv avmelde respondenter som ønsker dette (les mer her).

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017