Standardavvik
Først en liten påminnelse: Du har lenge vært i stand til å beregne gjennomsnitt i Easyfact-rapportene dine. Dersom du vil ha en påminnelse om dette, kan du ta en titt på denne tidligere nyhetssaken.

Gjennomsnitt sier imidlertid ikke noe om hvor stor spredning det var blant svarene i svarsettet. Har respondentene vært ganske samstemte og alle svart noe i nærheten av snittet? Eller har det vært store forskjeller blant respondentene? Det sier ikke gjennomsnittet noe om. Da kan standardavviket komme til hjelp:

  • Dersom standardavviket er lite, betyr det er at respondentene var ganske samstemte.
  • Dersom standardavviket er stort, betyr det at det var større spredning.
Slik ser nå rapportene ut når du beregner gjennomsnitt med standardavvik:

I dette eksempelet kan vi se at respondentene var mer samstemte om brukerstøtte, men at det var større spredning blant svarene når det gjelder salg.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017