Fang oppmerksomheten til respondentene dine

Det er viktig å oppnå høy svarprosent i en spørreundersøkelse. Dette sikrer best mulig kvalitet på rapportene dine.

Å oppnå en høy svarprosent handler om å fange respondentenes oppmerksomhet og få han eller henne til å bruke noen minutter på å svare på undersøkelsen din.

Det viser seg ved spørreundersøkelser som med mye annet - førsteinntrykket teller. Det er viktig at invitasjonen din utformes på en slik måte at respondenten får lyst til å svare med én gang.

Fakta viser at dersom ikke respondentene svarer med én gang på undersøkelsen din, er det mye større sannsynlighet for han ikke svarer i det hele tatt.

Grafen under illustrerer dette på en overbevisende måte. Vi har tatt utgangspunkt i millioner av svar som har blitt sendt via Easyfact i det åtte årene vi har vært på luften. Grafen viser antall dager mellom invitasjon til respondent og svar fra respondent. Første søyle viser altså antall svar som ble sendt inn på samme dag som invitasjonen (dag 1), andre søyle viser antall svar som ble sendt inn dagen etter invitasjonen (dag 2) og så videre.

Grafen viser med all tydelighet at det er kritisk for svarprosenten at du påvirker respondenten til å svare så fort som mulig etter invitasjonen. Hvis ikke går invitasjonen lett i glemmeboken.

Det er lett å kjenne seg igjen i dette. Når man får en e-post som engasjerer, forholder man seg til den straks. Hvis ikke risikerer man at den blir "begravd" i en allerede full innboks.

Vi har skrevet noen tips om hvordan du øker svarprosenten ved blant annet å oppnå en høyere oppmerksomhet om invitasjonen din i en tidligere nyhetsartikkel.

Et annet interessant funn er at påminnelser ikke har veldig stor betydning for svarene. Vår statistikk viser at det blir sendt ut påminnelse i 38% av undersøkelsene i Easyfact, og i gjennomsnitt blir disse påminnelsene sendt ut 5,9 dager etter invitasjonen. Legg merke til at dette ikke gir særlig innvirkning på svarantallet. De fleste svar som i det hele tatt kommer inn har allerede kommet inn på dette tidspunktet, og den eneste synlige virkningen er et noe høyere svarantall på dag 8 (se grafen over).

Husk imidlertid at dette er generell statistikk basert på mange forskjellige typer undersøkelser. Hver undersøkelse og målgruppe er forskjellig og har sine særegenheter, og man har i varierende grad tilgang på virkemidler i form av pisk og/eller gulrot. Vær imidlertid oppmerksom på disse interessante trendene når du utformer dine egne spørreundersøkelser.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017