Når i uken bør du sende ut invitasjoner til spørreundersøkelsene dine?

Et stadig tilbakevendende spørsmål er når i uken man bør sende ut invitasjoner. Vi har også tidligere laget statistikk på dette, men tenkte det var greit med en ny måling for å se om trendene har endret seg.

La oss ta utgangspunkt i alle invitasjoner og svar som har blitt sendt gjennom Easyfact de siste åtte årene og se hvordan de fordeler seg på ukens syv dager.

De blå søylene viser antall invitasjoner per ukedag. Ikke overraskende - og i tråd med hva vi har sett tidligere - viser grafen seg at det er flere som sender ut invitasjoner på mandager enn på andre dager. Med andre ord: Dine respondenter blir oftere invitert til å svare på spørreundersøkelser på mandager. Dette kan tale for at du bør velge en annen dag enn mandag.

Forøvrig ser vi at antall invitasjoner fordeler seg relativt jevnt mellom dagene tirsdag til fredag. Dette er nytt, for tidligere har vi sett en jevn utflating ut over uken med lavest trykk på fredager. Nå er det imidlertid bare mandagen som er i en særstilling.

De oransje søylene viser hvor mange svar som kommer inn til Easyfact på hver enkelt ukedag. Her ser man at antall svar per ukedag er mye likere fordelt over hverdagene enn antall invitasjoner. På mandager er det altså en større skjevhet mellom antall invitasjoner og antall svar.

Man kan jo innvende at mange respondenter svarer en annen dag enn de blir invitert, og at det dermed ikke er relevant å sammenligne invitasjoner og svar sammen dag. Dette er bare til en viss grad sant ettersom nettopp invitasjonsdagen er kritisk for svarprosenten, se denne artikkelen.

Legg også merke til noe annet: Antallet som svarer i helgen er langt høyere enn antall invitasjoner. Her er altså konkurransen om oppmerksomheten mindre, og det er muligens et uutnyttet potensiale her. Dette kan tenkes å tale for å sende ut invitasjoner rett i forkant av helgen.

Kort oppsummert: Unngå mandager, sats på slutten av uken!

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017