Velg avslutningstekst selv

Når en undersøkelse er avsluttet, vises det vanligvis en standardtekst som forteller respondenten at han ikke lenger kan svare. Nå kan du bestemme hvilken tekst som skal vises til respondenten i en slik situasjon.

Gå til arkfanen Spørreundersøkelse og trykk Avanserte innstillinger. Deretter slår du på Egendefinerte tekster. Så skriver du en tekst i feltet Egendefinert tekst ved avsluttet undersøkelse.

Teksten blir vist respondenten på følgende måte når undersøkelsen er avsluttet:

Denne funksjonen må ikke forveksles med funksjonen for å begrense antall svar:

  • Denne funksjonen bestemmer teksten når undersøkelsen er avsluttet.
  • Funksjonen for å begrense antall svar bestemmer teksten når undersøkelsen er publisert men maksimum antall svar er nådd.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017