Automatisk avmelding ved hjelp av avmeldingslenke
Tidligere har vi fortalt om hvordan du avmelder respondenter manuelt. Nå kan også respondentene melde seg av en undersøkelse uten din innvirkning.

I all e-post som sendes ut fra Easyfact til respondenter, blir det nå automatisk inkludert en avmeldingslenke. Se eksempel i e-posten under. Dette er en avbildning av en e-post. Du kan derfor ikke klikke på lenken i dette eksemplet.

Dersom respondenten trykker på lenken, blir han eller hun automatisk registrert som avmeldt. En avmelding har flere fordeler:

  • De vil ikke motta ytterligere e-post fra Easyfact i forbindelse med undersøkelsen.
  • Du får en mer korrekt svarstatistikk.
  • En avmeldingslenke senker sannsynligheten for at respondenten trykker på "søppelpost"-knappen i e-postprogrammet sitt, og dermed blir det mindre sannsynlig at e-post fra Easfyact tolkes som søppelpost i fremtiden.
Husk at du fremdeles kan og skal melde av respondenter manuelt dersom de ber om det. Dette er nødvendig dersom respondenten velger å svare med en mail direkte til deg i stedet for å bruke avmeldingslenken.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017