Mellomlagring av svar

Nå har du flere muligheter når det gjelder å la respondenten lagre besvarelsen og komme tilbake til den senere.

Den første muligheten er å vise en avbryt-knapp i spørreskjemaet ditt. Denne knappen lagrer besvarelsen (inkl. inneværende side) og sender respondenten ut av spørreskjemaet. Denne funksjonen har vært i Easyfact en stund (les mer her).

Den andre muligheten er å vise en mellomlagre-knapp i spørreskjemaet ditt. Ved bruk av denne knappen blir respondenten værende i spørreskjemaet, men besvarelsen (inkl. inneværende side) mellomlagres. Respondenten står dermed fritt til å fortsette besvarelsen her og nå, eller å lukke nettleseren og komme tilbake og fortsette senere. Denne funksjonen er ny i Easyfact.

Innstillingen for både avbryt-knappen og mellomlagre-knappen finner du under Avansert på arkfanen Spørreskjema.

Det er smak og behag når du ønsker å bruke avbryt-knappen eller mellomlagre-knappen. Ønsker du at respondenten skal oppleve at undersøkelsen avbrytes, bruker du avbryt-knappen. Ønsker du derimot at respondenten skal fortsette besvarelsen etter lagring, bruker du mellomlagre-knappen. Vi anbefaler at du ikke bruker begge samtidig - det fungerer helt fint teknisk sett men kan oppleves forvirrende for respondenten.

Dersom du ønsker, kan du også tilpasse tekstene som står på begge disse knappene.


Slå av mellomlagring helt

I noen undersøkelser ønsker du kanskje tvert imot å slå mellomlagringen helt av. Du ønsker altså at respondenten ikke skal bli spurt om han ønsker å fortsette der han slapp neste gang han går inn på en svarlenke. Dette er spesielt aktuelt i undersøkelser som sendes til f.eks. et ledernivå som deretter videresender invitasjonen til én eller flere underordnede. Da ønsker man ikke at de underordnede skal få se hverandres eventuelle påbegynte svar. Verktøyet kjenner jo ikke til videresendingen og vet dermed ikke at det står flere fysiske personer bak besvarelsene fra én invitasjon. I slike situasjoner er det fordelaktig å slå mekanismen helt av.

Du slår mellomlagringsfunksjonen helt av med følgende innstilling som du også finner under Avansert på arkfanen Spørreskjema.

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017