Personaliserte svarkvitteringer

Det har lenge vært mulig å personalisere spørreskjemaet - det vil si flette respondentdata inn i skjemaet. Nå er denne mekanismen utvidet til også å gjelde svarkvitteringer (e-post som sendes til respondenten når et svar er sendt inn).

La oss si at du har laget et spørreskjema som brukes til påmelding til et arrangement. Vi tenker oss at "Navn" er én av respondentdataene dine. Da kan du forfatte følgende kvitteringstekst under Avansert i arkfanen Spørreskjema. Bruk koden ((respondentdata)) til å spesifisere hvor i teksten respondentdataene skal flettes inn.

Og dermed vil respondentens navn bli flettet inn i svarkvitteringen som blir sendt til respondenten per e-post. Respondenten får en mer personalisert opplevelse, slik som her:

Easyfact AS


Copyright © Easyfact 2017